Privacyverklaring Cross Media Collective

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Cross Media Collective en op bezoekers van de website www.crossmediacollective.nl.
 
Cross Media Collective, gevestigd aan de Burgemeester Pabstlaan 10-E5, 2132 XE  HOOFDDORP en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66008433, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je bellen naar +31 (0)23-369 00 71 of ons een e-mail sturen.
 
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Cross Media Collective verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor je werkt, inclusief adresgegevens en bankrekeningnummer, je telefoonnummer en e-mailadres bij dit bedrijf, je voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch.
 
Bij het versturen van een contactverzoek of aanvraag voor een webcheck via onze website wordt gevraagd om je naam en je e-mailadres, en om de naam, het adres en het telefoonnummer van het bedrijf waarvoor je werkt.
 
Als je onze website bezoekt zonder contactgegevens achter te laten, kunnen wij toch informatie van je verzamelen voor de bezoekersstatistieken, zoals je IP-adres, welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt en welke pagina’s je op onze website hebt bezocht. Deze gegevens worden maximaal drie maanden anoniem bewaard.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Cross Media Collective verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen en om via telefoon of e-mail contact met je te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, Cross Media Collective verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens maakt Cross Media Collective geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Cross Media Collective bewaart je persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Cross Media Collective verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Cross Media Collective blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cross Media Collective en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te laten sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je ons sturen per e-mail.

Cross Media Collective wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Cross Media Collective neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

Cross Media Collective maakt voor het beveiligen van jouw persoonsgegevens gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall. De website heeft een TLS-certificaat (voorheen SSL) dat jouw persoonsgegevens beschermt tegen afluisteren. Onze hoster scoort 100% op de beveiligingstest van www.internet.nl. Als je meer wilt weten over onze beveiligingsmaatregelen, ga dan naar https://www.crossmediacollective.nl/beveiliging.

Cookies

De website www.crossmediacollective.nl van Cross Media Collective gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2020. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring aan de onderzijde van onze website.